Suunnitelmakaavio

Liminganportin liiketilojen määrä on yli 20 000 m2.
Kaaviossa on esitetty liikeidean mukainen alustava liikekonsepti.